Treungen tannklinikk

Treungen tannklinikk ligger på Nissedal kommunehus.

I Treungen er det kun tannpleier og klinikken er ikke bemannet hver dag. Åpningstider varierer litt fra uke til uke. Når Treungen er stengt kan Drangedal tannklinikk kontaktes.

Tannklinikken ligger i 1. etasje lett tilgjengelig for alle. Inngang til venstre for hovedinngangen.

Det er gratis parkering utenfor kommunehuset.

Kontaktinformasjon

Adresse: Treungvegen 398, 3855 Treungen

Telefon: 35 04 52 33

Endring av timeavtaler må avtales på telefon.

E-post: treungen.tannklinikk@vtfk.no

Sensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post.

Klinikkleder: Sigrid Mäusle

Åpningstider

Åpningstider varierer. 

Treungen tannklinikk

Besøksadresse:

Treungvegen 398
3855 Treungen

Telefon: 35 04 52 33