Våre spesialisttjenester

Det er våre egne tannleger som i de fleste tilfeller utfører behandling. I spesielle tilfeller henviser vi til andre spesialister. Her finner du en kort forklaring på våre spesialisttjenester.
Foto: Stina Glømmi

Kirurgi

Oralkirurg er en spesialist for kirurgiske behandlinger og inngrep i munnhulen.

En oralkirurg kan for eksempel hjelpe deg med cyster, biopsier, ulike kjeveleddlidelser, implantatbehandling, trekking av vanskelige visdomstenner og mye mer.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har 2 ansatte kirurger ved Skien tannklinikk.

Rotfyllinger

Tannleger med spesialistutdanning i endodonti har en viderutdannelse i rotbehandling. Hensikten med rotbehandling er å opprettholde tannens funksjon ved å fjerne betent og/eller infisert vev i rotkanalen.

I tillegg skal behandlingen forebygge videre spredning av infeksjonen til omliggende kjeveben.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har 1 ansatt rotfyllingsspesialist (endodontist) ved Skien tannklinikk.

Barnetannpleie (pedodonti)

Pedodonti er spesialiteten barnetannpleie. De fleste barn som henvises til spesialist i pedodonti er medisinsk friske, men har et tannbehandlingsbehov og et samarbeidsproblem på grunn av redsel, angst eller vegring.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har 1 ansatt pedodontist ved Haugar tannklinikk i Tønsberg.

Tannregulering (kjeveortopedi)

Feil på tannstilling eller kjeve kan behandles med tannregulering for å få bedre funksjon og estetikk. Dette kan gjøres i samråd med en kjeveortoped som er en tannlege med en spesialistutdannelse i kjeveortopedi.

Det er din faste tannlege som vurdere behovet for en kjeveortopedisk behandling og henviser deg til en spesialist. Når du mottar henvisning, kontakter du selv den kjeveortopeden du ønsker å gå til.

Hva koster behandlingen?

En kjeveortopedisk behandling for barn er ikke gratis i Norge, verken i den offentlige tannhelsetjenesten eller hos private kjeveortopeder.

I noen tilfeller gir Helfo refusjon til barn og ungdom som har behov for regulering. Hvor mye som refunderes avhenger av behandlingsbehovet. Dette kan tannlegen informere deg mer om.

Andre spesialisttjenester

For spesialisstjenester der fylkeskommunen ikke har egne ansatte henviser vi til private spesialister.

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 18.05.2020