Beroligende, lystgass og narkose

Hvis vanlig tannbehandling ikke lar seg gjennomføre fordi du er engstelig eller gruer deg, kan du få tannbehandling med beroligende, lystgass eller i narkose.

Tannbehandling med bruk av beroligende medisiner kan utføres ved alle våre tannklinikker. Tannlegen vurderer behov for dette.

Din faste tannlege vurderer om du skal henvises til tannbehandling med lystgass eller i narkose. Før dette skal andre tilpasninger ha vært forsøkt.

Vi har to klinikker som utfører narkosebehandling:

  • Narkosetannklinikken Porsgrunn, som ligger ved Sykehuset Telemark, avdeling Porsgrunn
  • Narkosetannklinikken Larvik, som ligger ved Sykehuset i Vestfold, avdeling Larvik

Lystgassbehandling utføres ved:

  • Larvik tannklinikk
  • Haugar tannklinikk i Tønsberg
  • Lystlunden tannklinikk i Horten

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 07.01.2020 kl.09.02