Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Hitil i år har vi:

plukket 4940 kg østers

ryddet 32 strender

Registrer plukking

Plukkeveileder

En guide til hvordan du enkelt kan bidra til å redusere utbredelsen av stillehavsøsters