Hva er Østersdugnaden

Østersdugnaden er et flerårig prosjekt, og er ett av flere tiltak som er rettet mot stillehavsøsters i fylket. Prosjektet har som mål å fjerne stillehavsøsters fra strender, friluftslivsområder, verneområder og naturområder i Vestfold og Telemark.

Bakgrunnen for tiltaket er at artens svært skarpe skallstruktur gjør det problematisk for badende. Stillehavsøsters kan i tillegg gjøre stor skade på naturen ved at den fortrenger andre arter som lever her.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har rollen som prosjektleder, som sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er ansvarlige for prosjektet. Det er i 2020 inngått samarbeidsavtaler med Oslofjordens friluftsråd (OF) og Grenland friluftsråd (GF), som skal bistå prosjektet med planlegging av og gjennomføring av ryddedugnader, og blir en stor del av prosjektets feltapparat.

Kystkommunene i fylket vil bistå prosjektet ved behov, og flere aktører og organisasjoner vil bistå i gjennomføringen av dugnader i 2020.

Publisert: 03.06.2019 Oppdatert: 12.02.2021 kl.14.15