Positivt prøveår i 2018

2018 var et prøveår, både for å teste ut plukkemetoder, dugnadsorganisering og ulike metoder for håndtering av plukket østers. Verdifulle erfaringer fra 2018 danner grunnlaget for Østersdugnaden i 2019.

Prosjektet valgte å gå bredt ut, og det ble lagt opp til en kombinasjon av koordinerte aksjoner og frivillig plukking på både private og offentlige strender. Det ble ila sommeren plukket over 9 tonn fordelt på 60 strender i Vestfold, takket være god innsats fra frivillige. 

Opplegget rundt plukking fungerte fint, og med mindre justeringer så kan prosjektet videreutvikles, i håp om at enda flere strender blir fri for stillehavsøsters. Det blir også viktig å følge med på utviklingen av strender som er plukket, for å se på hvor fort stillehavsøstersen eventuelt kommer tilbake. Så langt tyder det på at det var gode gyteforhold i 2018, så det blir spennende å se hvor mye som overlever vinteren.

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 12.02.2021 kl.14.15