Pasienter

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger til pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten.
Formål og behandlingsgrunnlag

Vestfold og Telemark fylkeskommunen registrerer og benytter nødvendig informasjon om deg for å tilrettelegge for god og forsvarlig pasientbehandling, for administrasjon, rapportering og dokumentasjon av behandlingen. Behandlingen av person- og helseopplysninger er nødvendig for å oppfylle de rettslig forpliktelser som er regulert av tannhelsetjenestelov og pasientjournalforskrift.

Fylkestannlegen har det daglige behandlingsansvaret, og er ansvarlig for at opplysningene som samles inn behandles på en lovlig måtee.

Opplysninger som samles inn

Vi samler inn personopplysninger om deg som navn, fødselsnummer, adresse, telefon, evt. foresatte, samt annen informasjon som er nødvendig for en god og forsvarlig tannbehandling. For aldersgruppen 1-20 år innhentes personopplysninger fra Folkeregisteret. Helseopplysninger innhentes direkte fra deg som pasient enten via selvutfylt helseskjema eller gjennom samtale med behandler. I tillegg registreres spesifikke helseopplysninger som fremkommer ved den kliniske undersøkelsen.

Utlevering av data til tredjepart

Person- og helseopplysninger utleveres i prinsippet ikke til andre. Ved behov for henvisning til eksterne spesialister eller ved bytte til en annen tannlege vil person- og helseopplysninger bli overført, men kun etter samtykke fra deg som pasient eller foresatte.

Lagring og sletting

Helsepersonells plikt til journalføring er regulert av egen lov med forskrift. Opplysninger i elektronisk pasientjournal blir derfor permanent lagret. Du kan imidlertid fremme krav om retting eller sletting av enkeltføringer som åpenbart er feilaktige. Database for elektronisk pasientjournal er lagret i en ekstra sikret sone der det ikke er opprettet tilgang mot internett.

Tilgangen til journalsystemet er rollestyrt, og for behandlere begrenset til pasienter der den enkelte behandler har et tjenstlig behov.

Se også

Publisert: 20.10.2019 Oppdatert: 07.01.2020 kl.12.51