Bamble videregående skole

I fokus

PC med post-it-lapper

Kjenner du til Elevsida?

Elevsida gir deg som elev i videregående skole tilgang på videoklipp, stegvise instrukser og annen informasjon om løsninger på dagligdagse IKT-utfordringer og bruk av Teams og Office365-verktøyene. Ressursene her skal være til hjelp i din digitale skolehverdag, samt bidra til å øke din kompetanse i bruk av skolens digitale verktøy.

Velkommen til fellesmøte for foresatte 5.september kl.18.00

Møtet er for foresatte til VG1 elever på Bamble vgs. Tirsdag 5.sept. kl.18.00-19.00. Benytt Hovedinngangen ( inngangen som vender mot ungdomskolen) Velkommen!  -Rektor-

Det er hos oss det begynner!

Alle ungdommer har rett til tre år heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. På Bamble videregående skole kan du velge 3 år på Studiespesialisering eller 2 år på Yrkesfaglig utdanning. Se hvilke utdanningsprogram du kan velge hos oss. Velkommen til oss!

Kalender

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.