Bamble videregående skole

I fokus

plakat- husk å søke videregående

Husk å søke videregående!

Søknadsfristen for elever og lærlinger er 01.mars . Trenger du spesiell behandling av søknaden din er fristen 01.februar. For å kunne søke, trenger du MinID eller BankID. Husk også å svare i god tid før fristen går ut!

Det er hos oss det begynner!

Alle ungdommer har rett til tre år heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. På Bamble videregående skole kan du velge 3 år på Studiespesialisering eller 2 år på Yrkesfaglig utdanning. Se hvilke utdanningsprogram du kan velge hos oss. Velkommen til oss!

Kalender

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.