Bamble videregående skole

I fokus

Blir èn skole fra høsten 2023

Våre to avdelinger, Grasmyr og  Croftholmen skal samles på Grasmyr. Forslag til løsning legges frem for fylkestinget i september. Antatt byggestart er høsten 2021.

Sommeravslutning

Skoleavslutning i vanlig form 18. juni er stoppet grunnet smittevern. Fredag 11. juni blir siste dag for elever i grupper/kohorter etter timeplanen. Vitnemål og Kompetansebevis sendes ut pr post.

Elev-pc - hva må du som elev gjøre før sommerferien?

Elever på VG2 Yrkesfag har fått sms om betaling av tredje leiebeløp med frist 4.juni. VG3 elever vil få sms om når og hvordan de kan privatisere sin pc etter endt skolegang. Klikk og les mer..

Det er hos oss det begynner!

Markedsføringselevene på avd. Grasmyr har hatt et kreativt gruppearbeid der de skulle planlegge og lage en reklamefilm som skal brukes for å markedsføre skolen.

Kalender