Bamble videregående skole

I fokus

Krafttak for kreft - elever m bøsse

Krafttak mot kreft 2023 - Flott innsats av våre elever!

Sist torsdag gikk 59  bøssebærere fra Bamble vgs dør til dør for å samle inn penger til kreftsaken gjennom aksjonen Krafttak mot kreft. Her ser vi Caroline og Linnea ute i gata klar til innsats. Det ble samlet inn hele 42 000,-!! Det var russen som var ansvarlige for aksjonen, men de fikk god hjelp av andre elever. Vi gratulerer med innsats og resultat!

Det er hos oss det begynner!

Alle ungdommer har rett til tre år heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. På Bamble videregående skole kan du velge 3 år på Studiespesialisering eller 2 år på Yrkesfaglig utdanning. Se hvilke utdanningsprogram du kan velge hos oss. Velkommen til oss!

Kalender

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.