Elevundersøkelsen 2021

Foto: GettyImages.com

Publisert:

01.11.2021

Oppdatert:

01.11.2021 kl.15.55

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I høst er det i tillegg spørsmål om hvordan korona-pandemien har påvirket skolehverdagen.

Gjennomføring ved Bamble vgs

I høst skal undersøkelsen gjennomføres på Bamble vgs i tidsrommet 1.november til 15.desember. I hovedsak vil kontaktlærertimen benyttes til dette og elevene vil få utdelt brukernavn for pålogging av sin kontaktlærer. Det er frivillig å delta. Link til pålogging for undersøkelsen er lagt ut her og i VIS (Visma InSchool)

Elevundersøkelsen-  logg inn her

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

 Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på www.udir.no/statistikk.

Viktig informasjon til elever og foresatte

Foresatte 
Elever