2 klasser i ventekarantene


Publisert:

18.03.2021

Oppdatert:

22.04.2021 kl.08.22

1STA og 1STB på avd. Grasmyr er onsdag kveld satt i ventekarantene.

Siste torsdag 22.april

Elever og lærere i klasse 1STA og 1STB er satt i ventekarantene fra onsdag kveld. I følge smittesporingsteamet i Bamble er en elev nærkontakt til smittet.  Vi avventer testresultat. Undervisning skjer digitalt, men grunnet sen beskjed kan det i dag bli en del endringer. Elever bes følge beskjeder mottatt på Teams.

- Rektor

Siste - tirsdag 20.april

En elev ved Voksenopplæringen, Restaurant og -matfag har testet positivt. 

Eleven og elevgruppen (totalt 8) var på skolen med praksisdag onsdag 14.april. De hadde en lærer den dagen.

Utover en dag pr uke har de kun digital undervisning.

Elever og lærer er satt i karantene og til test. Elevene har bosted adresser i Skien, Porsgrunn og Bamble.

Kommuneoverlegen i Bamble er konsultert, vi er ikke enda ikke kontaktet av smittesporer fra Skien kommune.

Rektor

Siste - torsdag 15.april 

Skolen har fått beskjed om at elev testet negativt. Alle elever på Vg3 trinnet er da ute av karantene og møter til undervisning som vanlig i morgen fredag.

- rektor

Siste - onsdag 14.april

En elev ved avdeling Grasmyr er satt i karantene grunnet smittet nærkontakt. To klasser på Vg3 er dermed satt i ventekarantene og får digital undervisning i dag onsdag og i morgen torsdag. Da skal det foreligge svar på tester og eventuelle nye beskjeder gis til de involverte fortløpende. 

 

Siste -  fredag 09.april

Kommuneoverlegene i Grenland har anbefalt at de videregående skolene i Grenland går fra rødt til gult tiltaksnivå mandag 12. april.

Fra mandag 12.april, vil Bamble vgs igjen være i GULT smittevern.

 • I undervisningsrom skal arbeidsbord ikke flyttes, dører skal være åpne.
 • Håndvask ved ankomst, hold også avstand i alle fellesarealer.
 • Dersom du har antydninger til sykdomstegn.: Bli hjemme og bestill test.

Enkelte klasser/grupper får avvik fra ordinær timeplan, dere vil få egen informasjon.

God helg til alle!

 Rektor

 

Siste - fredag 26.mars

Elever møter etter oppsatt timeplan tirsdag 6.april

Beskjeder om digital undervisning  og/eller fysisk oppmøte på skolen gis via læringsplattformen Teams. 

Rødt nivå vil si:        

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 •  
 • Kontaktreduserende tiltak:
 •  
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Ansatte kan veksle mellom klasser
 • Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler
 • Delvis digital undervisning

Råd om bruk av munnbind for elever i videregående skole 

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene og fellesarealer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes. Tøymunnbind må oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk. Se råd om munnbind.
 • Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.
 • For best tilpasning til ansiktet, er munnbind som knyttes bak bedre enn munnbind som festes med strikk bak ørene.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.

Siste - mandag 22.mars

Melding fra rektor:
 
På Bamble vgs er en elev på VG3 studiespesialisering smittet av Corona. Smitteveg er sannsynlig kjent. Alle lærere på utdanningsprogrammet er i karantene og under testing.
Alle elever er i karantene eller ventekarantene. De som ikke allerede er testet må regne med å bli oppringt av smittesporer for test.
 
På avdeling Grasmyr foregår all undervisning over Teams frem til påske. Timeplanen i opplæringen følges.
 
 

Siste - søndag 21.mars

Melding fra rektor:

Vi venter fortsatt på resultat på tester. De elevene som smittesporingsteamet har hatt vanskelig for å få kontakt med, blir testet i dag. Det gjør at alle må vente lenger. Vi skal få beskjed når vi kan slippe opp fra karantene/ventekarantene trinn for trinn. Jeg håper det blir så snart som mulig.

Ventekarantene

Hjemme hos dere gjelder fortsatt denne fra FHI:

"Ventekarantene: Du bør være i karantene til personen du bor sammen med, som er nærkontakt til en smittet, har testet negativt"

Digital undervisning

På Grasmyr blir det digital undervisning hele kommende uke. Vi følger timeplanen. Mandag er det digital undervisning også for Croftholmen, men vi setter opp en detaljert plan for resten av uka etter rødt smittevern. Det vil bli forskjellige planer, programfag blir prioritert på fysisk oppmøte. Her får dere planer fra kontaktlærer. Vi skal gjennomføre dette på en praktisk god måte med smittevern, og ivareta fremdrift på undervisning.

God søndag.

Rektor

Se også Bamble kommunes melding her.

Siste - fredag 19.mars

Melding fra rektor:

 Torsdag ettermiddag fikk vi beskjed om at en av våre lærere på avd. Grasmyr har testet positivt på Corona som følge av tidligere meldt smitte på VG2 ST trinnet.  Mange av lærerens elever er allerede kontaktet av smittesporingsteamet. Elever må svare på mobiltlf når de blir oppringt av ukjent nummer! Dette kan være smittesporingsteamet.
Elever på VG1 ST er satt i ventekarantene. 
 

Undervisning uke 12 - 22.-26.mars

Undervisningen vil denne uka kunne variere fra dag til dag og være ulik på de forskjellige programområdene på våre to avdelinger. Elevene vil bli orientert fortløpende.

 

DETTE ER VENTEKARANTENE: 

Ved utbrudd, kan husstandsmedlemmer (og ev. kjæreste) til personer i smittekarantene bli bedt av kommunelegen om å være i “ventekarantene” inntil personen har testet negativt for SARS-CoV-2.
 
For de som er i ventekarantene gjelder samme råd om avstand som for de som er i annen karantene. 
 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Når du er i karantene bør du holde god avstand til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 •  Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker.
 

Siste - torsdag 18.mars 

Melding fra rektor:

 Skolen fikk onsdag kveld beskjed om bekreftet Corona-smitte i en klasse på VG2 ST,  på avdeling Grasmyr. 207 elever og 24 lærere på Grasmyr har undervisning hjemmefra på Teams. Oppsatt timeplan følges.

Bamble kommunes smitteporingsteam har startet arbeidet, og vil sette nærkontakter i karantene og til test. 

All informasjon angående digital undervisning med mer legges ut til alle i Teams.