Helsetjenester

På Bamble vgs er det både helsesykepleier og miljøterapeut tilknyttet skolen.  De har kontor på begge avdelinger.
foto. GettyImages.com

Helsesykepleier

Fra høsten 2020 er Anette Folserås Lunde helsesykepleier på Bamble videregående skole. Hun har kontor på begge avdelinger. Skolehelsetjenesten er et lavterskel-tilbud med «åpen dør» og faste trefftider på kontoret. Tjenesten er gratis og du får ikke fravær. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Du treffer henne på telefon: 40 91 79 07

e-post: Anette.Folseras.Lunde@vtfk.no

Trefftider: 

Grasmyr:        Tirsdag og torsdag 08.00 til 13.00

Croftholmen:  Mandag og onsdag 08.00 til 13.00

Du kan snakke med helsesykepleier om det du er opptatt av eller bekymret for.

Eksempler kan være:

• Psykisk helse
• Fysisk helse
• Seksuell helse:
- Prevensjonsveiledning; inkludert gratis kondomer og resept på prevensjon
- Seksuelt overførbare sykdommer
- Graviditetstest / nødprevensjon/ abort
• Rus
• Andre bekymringer eller opplevelser du har behov for å snakke med noen om

 For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesykepleier med skolen og instanser utenfor skolen. Dette skjer selvfølgelig i samråd med deg.

Helsesykepleier hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig.

Nyttig nettside som omtaler psykisk helse og hvilke tilbud som finnes: PsyktGlad

Miljøterapeut

På Bamble videregående skole har vi en egen miljøterapeut - Rikke Valen. Hun jobber med skolemiljøet, rus-spørsmål og forebyggende arbeid.

"Som miljøterapeut har jeg flere ansvarsområder ved skolen. Det innebærer at hvis DU som elev har behov for en prat, eller har noen gode forslag med tanke på arbeidet med rusproblemer eller annet innenfor forebygging, aktiviteter og arrangementer, så er jeg tilstede for å høre på deg.

HELSE OG TRIVSEL er et av hovedmålene ved skolen, og dere elever er sammen med lærerne de viktigste bidragsyterne for å skape et GODT SKOLEMILJØ.

Jeg håper på et positivt og tett samarbeid utover i skoleåret og gleder meg til å bli kjent med dere!"

Hilsen Rikke.

Mobil 957 78 792 

Fysioterapeut i skolen - et gratis tilbud fra Bamble Kommune

Har du over lengre tid hatt smerter eller plager i kroppen som ikke går over av seg selv? Ta kontakt for en samtale og/eller undersøkelse hos fysioterapeuten.

Tilbudet er GRATIS, og du får IKKE fravær.

På avd. Croftholmen:

Fysioterapeut i skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig på helsesykepleiers kontor  på Croftholmen

kl. 08.10 – 09.40 disse torsdagene:

26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 og 16/12.

 Bestille time i forkant? Kontakt helsesykepleier Anette på kontoret / sms 40 91 79 07. Eller stikk innom og se om det er ledig tid.

På avd. Grasmyr:  

Fysioterapeut i skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig på Helsestasjon for ungdom på den nye Grasmyr Ungdomskole (nabobygget).

kl. 14.00 – 16.30 hver torsdag.

Ønsker du å bestille time i forkant: kontakt helsesykepleier Anette / sms på mobil 40 91 79 07. Eller stikk innom og se om det er ledig tid.  

 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 08.11.2021 kl.13.38