Helsetjenester

På Bamble vgs er det både helsesykepleier og miljøterapeut tilknyttet skolen.  De har kontor på begge avdelinger.
foto. GettyImages.com

Helsesykepleier

Fra høsten 2020 er Anette Folserås Lunde helsesykepleier på Bamble videregående skole. Hun har kontor på begge avdelinger. Skolehelsetjenesten er et lavterskel-tilbud med «åpen dør» og faste trefftider på kontoret. Tjenesten er gratis og du får ikke fravær. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Du treffer henne på telefon: 40 91 79 07

e-post: Anette.Folseras.Lunde@vtfk.no

Trefftider: 

Grasmyr:        Tirsdag og onsdag 08.00 til 13.30

Croftholmen:  Mandag og torsdag 08.00 til 13.30

Noe av det du kan snakke med helsesykepleier om er:


- Prevensjonsveiledning; inkl gratis kondomer og resept på p- piller
- Vanskelige tanker og følelser
- Fysiske plager/ skader/ sykdommer
- Seksuelt overførbare sykdommer
- Graviditetstest / nødprevensjon/ abort
- Kosthold og fysisk aktivitet
- Vansker i forhold til mat
- Rus – bekymring for eget eller andres rusmisbruk
- Andre bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det

 

For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesykepleier med skolen og instanser utenfor skolen. Dette skjer selvfølgelig i samråd med deg.

Helsesykepleier hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig.

Miljøterapeut

På Bamble videregående skole har vi en egen miljøterapeut - Rikke Valen. Hun jobber med skolemiljøet, rus-spørsmål og forebyggende arbeid.

"Som miljøterapeut har jeg flere ansvarsområder ved skolen. Det innebærer at hvis DU som elev har behov for en prat, eller har noen gode forslag med tanke på arbeidet med rusproblemer eller annet innenfor forebygging, aktiviteter og arrangementer, så er jeg tilstede for å høre på deg.

HELSE OG TRIVSEL er et av hovedmålene ved skolen, og dere elever er sammen med lærerne de viktigste bidragsyterne for å skape et GODT SKOLEMILJØ.

Jeg håper på et positivt og tett samarbeid utover i skoleåret og gleder meg til å bli kjent med dere!"

Hilsen Rikke.

Mobil 957 78 792 

Fysioterapeut i skolen - et tilbud fra Bamble Kommune

På avd. Croftholmen:

Fysioterapeut i skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig på helsesykepleiers kontor

kl 08.10-10.10 disse fredagene i høst:

28.08, 11.09, 25.09, 16.10, 30.10, 13.11, 04.12

På avd. Grasmyr:  

Fysioterapeut i skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig på helsesykepleiers kontor

kl 08.10-10.10 disse fredagene i høst:

04.09, 18.09, 02.10, 23.10, 06.11, 20.11, 11.12

Ønsker du å bestille time i forkant: kontakt helsesykepleier på kontoret eller send henne en sms på mobil 40917907. Tilbudet er gratis, og du får ikke fravær.

 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 25.08.2020