Kildebruk

Her finner du informasjon om hvordan du finner kilder, og hvordan du vurderer disse. I tillegg får du tips til hvordan du henviser til kilder underveis i oppgaven din. Du vil også finne linker til gode nettressurser som har råd og tips for oppgaveskriving.