Elevdemokrati

Bamble vgs har ett elevråd med representanter fra begge avdelinger.

Elevråd

Elevmedvirkning

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd med minst ett medlem for hver tjuende elev (opplæringsloven § 11-6). Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning.

Elevrådet skal jobbe for fellesinteressene til elevene på skolen og for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg om og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Elevrådet representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer over skolen. Rektor skal høre på elevrådet og kan gjerne spørre elevrådet om råd for å gjøre skolen bedre.

Elevrådsstyret 

Ledere:

Grasmyr: Audun Hagen Lægraid 1STB epost: audunhl@outlook.com - tlf 95170211

Croftholmen: Thea Mo 1HSA epost: mo.thea@outlook.com - tlf 41445701   

         

Elevrådsmedlemmer

 

.. oppdateres med oversikt over medlemmer ...

SMU- skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte, og elevrådsstyret.

Referat fra SMU-møter ( kommer)

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 08.12.2021 kl.15.33