Elevdemokrati

Bamble vgs har ett elevråd med representanter fra begge avdelinger.

Elevråd

Elevmedvirkning

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd med minst ett medlem for hver tjuende elev (opplæringsloven § 11-6). Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning.

Elevrådet skal jobbe for fellesinteressene til elevene på skolen og for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg om og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Elevrådet representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer over skolen. Rektor skal høre på elevrådet og kan gjerne spørre elevrådet om råd for å gjøre skolen bedre.

Elevrådsstyret 

Ledere:

Grasmyr: Audun Hagen Lægraid 3 STB epost: audunhl@outlook.com - tlf 951 70 211

Croftholmen: Amandus Bjørnstad Lauritsen 2PIA epost: amanduslauritsen@gmail.com

 - tlf 46 88 69 46

         

Elevrådsmedlemmer

 

.. oppdateres med oversikt over medlemmer ...

SMU- skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte, og elevrådsstyret.

SMU-referater

Referat fra SMU-møter 

https://www.vtfk.no/doc/OF_SU_SMU/Bamble_vgs_27.10.21.pdf

https://www.vtfk.no/doc/OF_SU_SMU/Bamble_vgs__16.02.2022.pdf

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 14.09.2022 kl.14.07