Elevråd

Bamble vgs har ett elevråd med representanter fra begge avdelinger.

Elevmedvirkning

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd med minst ett medlem for hver tjuende elev (opplæringsloven § 11-6). Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning.

Elevrådet skal jobbe for fellesinteressene til elevene på skolen og for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg om og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Elevrådet representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer over skolen. Rektor skal høre på elevrådet og kan gjerne spørre elevrådet om råd for å gjøre skolen bedre.

Elevrådsstyret 

Ledere: Mads Bjerkøen avd. Grasmyr  og Maria Jensen avd. Croftholmen

              

Elevrådsmedlemmer

 

.. oppdateres med oversikt over medlemmer ...

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 02.10.2020 kl.14.47