Skolens ledelse

Skolens ledelse består av 6 personer. Rektor, administrativ leder, avdelingsleder for pedagogisk støtte og leder for Elevtjenester har kontor og arbeidstid fordelt på begge avdelingene.

Rektor og ledergruppe

Hermod Håtveit

Rektor

Hermod.hatveit@vtfk.no

913 04 776

Nils Roger Nordbach

Administrativ leder

nils.roger.nordbach@vtfk.no

916 07 888

Avdelingsledere

Christina Maaren Helland

Avdelingsleder Studiespesialisering og Salg, service og reiseliv

christina.helland@vtfk.no

+47 976 45 348

35919400

Barbro E. Polland Lekman

Avd.leder Elevtjenester, Helse- og oppvekstfag og Arbeids- og hverdagslivstrening ( AHT)

Barbro.lekman@vtfk.no

920 27 564

Knut Jørgen Røland

Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon + Elektrofag

Knut.Jorgen.Roland@vtfk.no

948 40 638

Arne Johan Moen

Avdelingsleder  pedagogisk støtte

arne.johan.moen@vtfk.no

951 27 905