Skolens ledelse

Skolens ledelse består av 7 personer. Rektor, studierektor, administrativ leder og leder for Elevtjenester har kontor og arbeidstid fordelt på begge avdelingene.

Rektor og ledergruppe

Hermod Håtveit

Rektor

Hermod.hatveit@vtfk.no

913 04 776

35 91 94 05

Nils Roger Nordbach

Administrativ leder

nils.roger.nordbach@vtfk.no

916 07 888

35919400

Arne Johan Moen

Studierektor

arne.johan.moen@vtfk.no

951 27 905

35 91 94 08 / 35 91 79 19

Avdelingsledere

Christina Maaren Helland

Avdelingsleder Studiespesialisering

christina.helland@vtfk.no

35919400

Knut Jørgen Røland

Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon + Elektrofag

Knut.Jorgen.Roland@vtfk.no

948 40 638

35 91 79 45

Barbro E. Polland Lekman

Avd.leder Elevtjenester, Helse- og oppvekstfag og Arbeids- og hverdagslivstrening ( AHT)

Barbro.lekman@vtfk.no

920 27 564

35 91 79 30