Elektrofag

Programområdet tilbys ved avdeling Croftholmen.
foto: GettyImages.com

Er elektro og datateknologi noe for deg?

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør
  Se alle yrker og kompetanser 

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Se mer om hvilke muligheter du har innenfor elektrofagene på hjemmesiden for elektrofag.

Første året

Avd. Croftholmen har i dag 16 elever på VG1 Elektrofag. Utdanningsprogrammet har sine teorirom og verksteder/laboratorier i verkstedbyggets søndre del, samt noe undervisning i verksteder.

En del av undervisningen er problemorientert prosjektundervisning som krever en god struktur og nøyaktighet fra din side. Det betyr at du selv konstruerer og lager modeller eller andre konstruksjoner som i praksis kan brukes til ett eller annet.  

Elevbedrift 

Som elev hos oss får du i faget YFF muligheten til å jobbe i Ungdomsbedriften "Tilhengerservice". Her utfører du og dine medelever service på det elektriske anlegget på kundens tilhenger. Samtidig lærer dere hva som skal til for å starte en bedrift og dere må fordele de forskjellige rollene i en bedrift mellom dere. Flott mulighet for praktisk arbeid!   

Læringsmiljø

Vi er svært opptatt av at det skal være godt og trivelig miljø for både elever og lærere, og vi forventer derfor at alle tar ansvar for å slå ned på mobbing og annen utrivelig oppførsel.

Har du har lyst til å bli elektriker kan du søke deg videre hos oss på VG2 Elenergi.

VG2 Elenergi

Programområdet gir grunnleggende kunnskaper for alle sterkstrømsfagene. I tillegg til at du må kunne håndverket, stilles det store krav til teorikunnskaper, bl.a. i matematikk. Elektrikeryrket (elektromontør, gr. L) er det største faget, med arbeid på byggeplasser, i hjem, på industrianlegg, og i maritim virksomhet.

Du som velger dette programområdet vil kunne søke lærlingplass innenfor f.eks. Elektriker, Skipselektriker, Energimontør, Signalmontør, Togelektriker og Elektroreperatør.

Elenergi har 3 programfag 

 • Elenergisystemer
 • Automatiseringssystemer
 • Data- og elektronikksystemer.
   

Alle fagene har en del felles emner som f.eks:
 

 • Bruk av data til programmering, tegning og planlegging (Smarthus, Elkolink)
 • Måling av elektriske størrelser
 • Elektrotekniske beregninger
 • Lover, forskrifter og normer
 • Planlegging, montering, feilsøking og dokumentasjon

Utplassering

Avd. Croftholmen har inngått partnerskapsavtale med bedrifter i nærområdet og legger stor vekt på å samarbeide med næringslivet. Du utplasseres i bedrift 4 dager i uka i 2 2-ukers perioder i løpet av skoleåret. Dette gir realistiske arbeidsforhold for deg, du blir mer selvstendig og det øker din mulighet for lærlingeplass.

Veien videre

Ønsker du høyere utdanning etter bestått fagprøve? Se mulighetene for ingeniør utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge eller videreutdanning ved Fagskolen Telemark. Videre uten studiekompetanse? Opptakskrav til fagskolene.

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 30.06.2020