Studiespesialisering

Programområdet tilbys på avdeling Grasmyr. Dette er et treårig løp som fører fram til generell studiekompetanse når du er ferdig hos oss.

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Første året

Idrett

Første året hos oss kan du velge breddeidrett, som er et 5 timers programfag. I dette faget fordyper du deg i lagidretter og individuelle idretter, basistrening og helse. Vi benytter flotte lokaliteter i Skjærgårdshallen med håndballhall og kunstgresshall. Dette er faget for deg som liker å trene og være i aktivitet!

Se filmen laget av elever her.

 

 

VG2 - 3

Andre året må du velge programfag innen ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Tredje året må du velge fordypning i programfagene.

Skolen tilbyr tysk 2 og spansk 1 og 2 som andre fremmedspråk.

Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram.

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og programfag.

Vi tilbyr

Realfag

Matematikk R

Kjemi

Fysikk 1

Biologi

Informasjonsteknologi

 

Språk, samfunnsfag og økonomi

Markedsføring og ledelse

Sosiologi og sosialantropologi

Sosialkunnskap

Rettslære

Engelsk

Ønsker du andre/flere fag?

Se hvilke muligheter du har til å ta fag via nettundervisning på Nettskolen ved Horten vgs 

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 11.02.2021 kl.10.52