Bø videregående skole

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

04/01 Første skoledag etter nyttår
21/02 Vinterferie uke 8
11/04 Påskeferie tom. 18/04
17/05 Grunnlovsdag
26/05 Kristi Himmelfartsdag