Bø videregående skole

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

2023

20/02     Vinterferie uke 8

03/04     Påskeferie tom. mandag 10. april

01/05     Offentlig fridag

17/05     Offentlig fridag (Nasjonaldag)

18/05     Offentlig fridag (Kristi himmelfartsdag)

29/05     Offentlig fridag (2. pinsedag)

16/06     Siste skoledag