Bø videregående skole

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

17/08 Skolestart 2022-23
10/10 Høstferie uke 41
22/12 Siste skoledag før jul
03/01 Første skoledag etter jul
20/02 Vinterferie uke 8