Bø videregående skole

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

2023

21/08     Skolestart

09/10     Høstferie tom. fredag 13. oktober

21/12     Siste skoledag før jul

04/01     Første skoledag etter nyttår