Helsesykepleier

Helsesykepleier Louise Bech Godskesen holder til i første etasje i bygg 1, Administrasjonsfløyen. Døra er skilta med Helsesykepleier.
Helsesykepleier Louise Bech Godskesen treffes fra uke 35.

Trefftider

Mandag, tirsdag og torsdag fra kl 08.30 - 14.00 (i oddetallsuker fra uke 35)

Mandag og tirsdag fra kl 08.30 - 14.00 (i partallsuker fra uke 36)

Det er ingen timebestilling. Du møter opp og kommer inn etter hvert som det blir ledig. Du får ikke ureglementert fravær etter besøk hos helsesykepleier.

Helsesykepleier gir bl.a.:

  • Prevensjonsveiledning
  • Resept på p-piller eller annen hormonell prevensjon
  • En å snakke med som har taushetslikt
  • Hjelp til videre henvisning og behandling

 

Helsesykepleier samarbeider med ledelsen ved skolen, rådgivertjenesten, fastleger, PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnevern, BUP (Barne- og ungdompsykiatrisk poliklinikk) og DPS (voksenpsykiatri > 18 år).

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 17.08.2021 kl.12.06