Informasjon ungdomsskoler

Runar Dragsund Elvestad

Leder for elevtjenester/Studieleder

runar.elvestad@vtfk.no

99559669

35919005

Mette-Lise Mikalsen

Avdelingsleder - Studiespesialisering

mette-lise.mikalsen@vtfk.no

48073823

Ralph Høksaas

Avdelingsleder - Idrett

ralph.hoksaas@vtfk.no

92641574