Informasjon ungdomsskoler

Runar Dragsund Elvestad

Studieleder

runar.elvestad@vtfk.no

99559669

35919005

Mette-Lise Mikalsen

Avdelingsleder - Språk, samfunnsfag og økonomi

mette-lise.mikalsen@vtfk.no

48073823

Grethe Marie Haug

Avdelingsleder - Idrett

grethe.marie.haug@vtfk.no

97082587