Informasjon ungdomsskoler

Runar Dragsund Elvestad

Avdelingsleder pedagogisk støtte

runar.elvestad@vtfk.no

99559669

35919005

Mette-Lise Mikalsen

Avdelingsleder undervisning ST

mette-lise.mikalsen@vtfk.no

48073823

Ralph Høksaas

Avdelingsleder undervisning ID

ralph.hoksaas@vtfk.no

92641574