Studiespesialisering innovasjonslinje

Bø vidaregåande skule tilbyr innovasjonslinje på studiespesialisering.

Linja har egen innsøkingskode og det er 30 plasser pr. årstrinn. Dette bør være et meget godt alternativ for elever som ønsker en framtidretta utdanning, der nytenking og kreativitet står helt sentralt.

Elever på innovasjonslinja har alle obligatorske fellesfag.

I tillegg er programfagene Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 + 2 (2+3+5 timer) og Teknologi og forskningslære 1 (3+2 timer) obligatoriske. Utover dette velger innovasjonselvene fritt i hele skolens programfagsmeny, noe som betyr at de har den samme valgfriheten som andre elever på studiespesialisering. Elevene velger 2-3 programfag blant følgende fag:  matematikk, fysikk, kjemi, biologi, engelsk, markedsføring og ledelse, sosiologi + politikk og menneskerettigheter og psykologi.

Samfunnet står overfor store omstillinger. Det er svært viktig at ungdom stimuleres til  nytekning, kreativitet og økt teknologiforståelse. Elevene på innovasjonlinja vil etablere ungdomsbedrifter og får dermed god opplæring i hva som skal til for å skape ny virksomhet.

Vi vet at det grønne skiftet kommer til å bli et helt dominerende utviklingstekk i årene framover. Det må skapes bærekraftig utvikling globalt, nasjonalt og lokalt.Dette er et viktig perspektiv på innovasjonslinja.

Elevene på innovasjonslinja vil ha mer av sin opplæring utenfor skolen, bl.a. i kontakt med bedrifter, offentlig virksomhet og utdanningsinstitusjoner.

 

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 22.06.2020