Færder videregående skole

Skjer på Færder

Smi mens jernet er varmt.

Spennende besøk av Terje Smed fra Den Kulturelle Skolesekken - DKS. Undervisningen hans er basert på solide kunnskaper i tradisjonshåndverk og gir en kort innføring i smedfaget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

17/08 Skolestart
10/10 Høstferie uke 41
22/12 Siste skoledag før jul
03/01 Første skoledag etter nyttår
20/02 Vinterferie uke 8
03/04 Påskeferie
16/06 Siste skoledag