Færder videregående skole

Fra kommuneoverlegen i Tønsberg. Flytskjema ved symptomer på sykdom ved gjenåpning.

Film og info om Færder videregående skole

Her får du se litt om hva du møter når du  begynner på Færder vgs. denne høsten.

Kalender

18/08 Skolestart
11/10 Høstferie uke 41
22/12 Siste skoledag før jul
04/01 Første skoledag etter nyttår
21/02 Vinterferie uke 8
11/04 Påskeferie
16/06 Siste skoledag