Færder videregående skole

I fokus på Færder

Velkommen til uke 48

I uke 48 får vi besøk av ca. 500 elever fra ungdomsskoler i nærområdet. Vi ønsker å gi dere et innblikk i hvilke muligheter dere har ved Færder vgs.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

17/08 Skolestart
10/10 Høstferie uke 41
22/12 Siste skoledag før jul
03/01 Første skoledag etter nyttår
20/02 Vinterferie uke 8
03/04 Påskeferie
16/06 Siste skoledag