Færder videregående skole

I fokus på Færder

Balita og Kimani med to av våre kulturverter

DKS-konsert med African Sunz

Vi har mange flotte DKS-arrangement og kulturopplevelser gjennom året på Færder vgs. Kulturvertene gjør også en strålende jobb.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

17/08
Skolestart
10/10
Høstferie uke 41
22/12
Siste skoledag før jul
03/01
Første skoledag etter nyttår
20/02
Vinterferie uke 8
03/04
Påskeferie
16/06
Siste skoledag
Foto av Færder fyr