Færder videregående skole

I fokus på Færder

Elever som gleder seg til skolestart.

Informasjonskveld for foresatte vg1 og vg2.

Velkommen til informasjonskveld for foresatte 12.09 for vg1, og 13.09 for vg2. Se mer informasjon..

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

21.08

Skolestart

 

09.10

Høstferie

 

21.12

Juleferie

 

04.01

Oppstart etter juleferien

 

19.02

Vinterferie

 

25.03

Påskeferie

 

21.06

Siste skoledag

 

Lenke til detaljert skolerute.

 

 

Foto av Færder fyr