Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Publisert:

21.04.2020

Oppdatert:

04.11.2021 kl.13.33