Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Publisert:

21.04.2020

Oppdatert:

13.08.2020 kl.11.01