Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Publisert:

21.04.2020

Oppdatert:

07.03.2021 kl.21.16