Gult nivå

Fra mandag 19.april skal Færder tilbake på gult nivå

Dette er trafikklysmodellen for gult nivå.

 

Fysisk kontakt:

  • Unngå håndhilsning og klemming

Avstand:

  • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
  • Unngå større samlinger.
  • Hold én meters avstand utenfor klasserommet (gjelder både ansatte og elever).
  • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

Friminutt og fellesarealer:

  • Hold minst én meters avstand i friminutt og pauser.

Begrens deling av mat og gjenstander:

  • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
  • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
  • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.

Transport og skoleskyss:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind.

 

Publisert: 18.04.2021 Oppdatert: 04.11.2021 kl.13.33