Fagfornyelsen

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny.

Publisert:

02.06.2020

Oppdatert:

04.11.2021 kl.13.33