Ingen skoleavslutning før sommeren


Publisert:

25.05.2020

Oppdatert:

13.08.2020 kl.11.01

Det vil ikke bli gjennomført fysiske avslutninger for elever ved avslutning av skoleåret.
Vitnemål vil bli sendt til elevene i posten.
Det gjennomføres heller ikke fysiske avslutninger for ansatte ved virksomhetene eller i fylkesadministrasjonen før sommerferien.