Velkommen til skolestart.


Publisert:

30.07.2022

Oppdatert:

10.08.2022 kl.13.14

Velkommen til skolestart høsten 2022.

Første skoledag 17.august møter dere til følgende tider:

Utdanningsprogram

Nivå

Tidspunkt

BA

 

 

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1

Kl. 09.00

Betong og mur

Vg2

Kl. 10.00

Klima, energi og miljøteknikk

Vg2

Kl. 10.00

Tømrer

Vg2

Kl. 10.00

EL

 

 

Elektro og datateknologi

Vg1

Kl. 09.00

Elenergi og ekom

Vg2

Kl. 10.00

Maritim elektriker

Vg3

Kl. 11.00

KDA

 

 

Kunst, design og arkitektur

Vg1

Kl. 09.00

Kunst, design og arkitektur

Vg2

Kl. 10.00

Kunst, design og arkitektur

Vg3

Kl. 11.00

PB

 

 

Påbygg til gen. stud.komp

Vg3

Kl. 11.00

Påbygg til gen. stud.komp

Vg4 (m/fagbrev)

Kl. 11.00

TEK

 

 

Teknologi og industrifag

Vg1

Kl. 09.00

Bilskade, lakk og karosseri

Vg2

Kl. 10.00

Industriteknologi

Vg2

Kl. 10.00

Kjøretøy

Vg2

Kl. 10.00

Maritime fag

Vg2

Kl. 10.00

TAF

 

 

TAF 3

Vg3

Torsdag 18.07
Kl. 08.00

TAF 4

Vg4

Fredag 19.07
Kl.08.00

GK

 

 

Grunnkompetanse, alle utd.program

Vg1

Kl. 09.00

Grunnkompetanse, alle utd.program

Vg2

Kl. 10.00