Søk om lån i Lånekassen

Når du har fått tildelt skoleplass så kan du søke om stipend og lån i Lånekassen.

Frist for å søke for våren er 15. mars.

Publisert:

12.07.2018

Oppdatert:

13.08.2020 kl.11.01