Stengning av itslearning

itslearnig stenger – hva kan du som elev gjøre i overgangen fra gammel til ny læringsplattform. Du bør tenke gjennom om det er dokumenter, innleveringer eller vurderinger som du har mottatt som du vil ha med deg videre i skolegangen. 

Her finner du veiledning om overgang til ny læringsplattform. 

Publisert:

13.05.2020

Oppdatert:

04.11.2021 kl.13.33