Ungdata 2021. Hvordan er det å være ung i Norge i dag?


Publisert:

04.03.2021

Oppdatert:

04.11.2021 kl.13.33

Ungdata er en ungdomsundersøkelse som skal gi et innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Ungdata 2021 Vestfold og Telemark

Alle kommuner og videregående skoler i Vestfold og Telemark deltar. Det vil si at totalt 28 570 ungdommer får tilbudet fra 8. trinn grunnskole til Vg3 videregående.

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk på skolen sammen med en voksenperson i klasserommet i perioden 1. til 26. mars. Personvernet ivaretas.

Det er frivillig å delta, og den som deltar kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

Her er en oppfordring til deltagelse fra vg MK ved Hjamar Johansen vgs.

Informasjon til foresatte om undersøkelsen