Uke 48


Publisert:

16.11.2021

Oppdatert:

06.12.2022 kl.13.35

Vi tok imot ca. 500 ungdomsskoleelever som valgte å besøke Færder vgs. i uke 48, og håper alle fikk et godt innblikk i hva vår skole har å by på.
Slik var dagene: 
  • Alle elever møtte i skolens aula (ved hovedinngangen) kl 08.30. Her ønsket rektor velkommen, og elevene ble fordelt til de avdelingene de hadde valgt.
  • Alle 10. klassinger fikk lunsj i kantina den dagen de var hos oss.
  • For elever som var i avdelinger med bl a verkstedhaller (Byggfag, Teknikk og industriell produksjon):
    Alle fikk utdelt nødvendig verneutstyr (sko, hjelm, etc) der dette er nødvendig og påkrevd. 
  • Avdelingene sluttet til litt ulike tider mellom kl 13.30 og 15.00.
 
 
Det er mange muligheter for aktiviteter da vi befinner oss ved kanalen i Tønsberg. Her deltar vi i en rokonkurranse mot andre videregående skoler.