Velkommen til uke 48


Publisert:

16.11.2021

Oppdatert:

16.11.2021 kl.15.17

Vi ønsker hjertelig velkommen til alle 10. klassinger som har valgt å besøke Færder vgs i uke 48, og håper alle sammen får et godt innblikk i hva vår skole har å by på.
Viktig informasjon om disse dagene:
  • Alle elever møter i skolens aula (ved hovedinngangen) kl 08.30. Her ønsker rektor velkommen, og elevene blir fordelt til de avdelingene de har valgt.
  • Alle 10. klassinger får lunsj i kantina den dagen de er hos oss.
  • For elever som skal være i avdelinger med bl a verkstedhaller (Byggfag, Teknikk og industriell produksjon):
    Alle vil få utdelt nødvendig verneutstyr (sko, hjelm, etc) der dette er nødvendig og påkrevd. Men tenk litt over hva du har på deg denne dagen. Ta på deg klær som kan brukes som arbeidsklær.
  • Avdelingene slutter til litt ulike tider mellom kl 13.30 og 15.00.
Da ønsker vi alle 10. klassinger en fin dag ved skolen vår. Velkommen til Færder vgs!