Skoleåret

Skoleruta

2021/2022
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 18. august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) 15
Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai
Videregående skoler: skoledag 27. mai på grunn av eksamensdag

20
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni 11
2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fri fredag 19. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Siste skoledag fredag 16. juni 12

Skolestart

Velkommen til skolestart høsten 2021

Onsdag 18.august starter skolene opp til høsten.

Ved Færder vgs. skjer dette på følgende tidspunkter:

09.00 - Alle Vg1-klasser

10.00 - Alle Vg2-klasser

11.00 - Alle Vg3 og Vg4-klasser

For lærlingskolens 2.termin gjelder følgende dager og tider:

Trinn 1A, torsdag 26.08 klasserom: A227 kl. 08.00

Trinn 2A, torsdag 26.08 klasserom: A236 kl. 08.00

Trinn 2B, tirsdag 24.08 klasserom: A236 kl. 08.00

Elektrikerfaget, onsdag 01.09 klasserom: A404 kl. 08.00

Plate/ CNC, mandag 30.08 klasserom: A345 kl. 08.00

Tømrerfag, mandag 30.08 klasserom: A236 kl. 08.00

Produksjonelektroniker, mandag 30.08 Møter i resepsjonen kl. 08.00

Telekommunikasjonmontørfaget, onsdag 01.09 Møter i resepsjonen kl. 08.00

 

Informasjon om klassetilhørighet, kontaktlærer og timeplan gis første skoledag.

Eventuelle henvendelser/spørsmål om klassetilhørighet, skal gå via rådgiver på elevtjensten

Informasjon om foreldremøter kommer. 

Lærebøker 

Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Disse læremidlene skal være gratis.

Du får låne skolebøker på skolen. Du og dine foresatte, om du er under 18 år, må underskrive kontrakt før du får utdelt bøker.

Kontrakten finner du her: Avtale om lån av gratis læremidler

Les mer om skolebøker på læringsenterets side. 

PC

Du, og dine foresatte om du er under 18 år, må underskrive leieavtale før du får utdelt PC. 

Les mer om elev-PC og leieavtale

Skoleskyss

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i videregående skoler i Vestfold som har rett til skyss.

For alle andre elever gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.

Mer informasjon om skoleskyss

VKTs reiseplanlegger

Lånekassen

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring.

Lånekassen

ID-kort og skolefotografering 

Tidspunkt for skolefotografering 2020/2021 er 7. og 8. september. 

Mer detaljert oppsett for fotografering kommer. 

Klassevis oppmøte utenfor personalkantina i 2. etasje til oppsatt tid. 

  • Alle elever tar både portrett- og gruppebilde
  • Kun Vg1-elever får nytt ID-kort gratis
  • Vg2- og Vg3-elever, som er nye hos oss eller av andre grunner ikke har ID-kort, må selv bestille ID-kort ved å henvende seg i resepsjonen på skolen
  • Alle andre elever får utlevert oblat til å klistre bak på kortet. Oblatet kan også fås ved å henvende seg i respesjonen i etterkant av fotograferingen. ID-kort må fremvises
  • Elever som har behov for heistilgang, henvender seg i resepsjonen med legeerklæring og ID-kort.

 

Elevskap

Alle elever får tildelt skap av kontaktlærer ved starten av nytt skoleår. Ønsker du å bruke tildelt skap for skoleåret 2020-2021 må du sette på hengelås før høstferien. Hengelås kan fås kjøpt i skolens resepsjon.

Skjemaer

Elektroniske søknadsskemaer

Her finner du siden for elektroniske skjemaer.

Skoleslutt 

Har du husket på alt før sommerferien? Her finner du en  oversikt over det du må huske på før du tar ferie.

Innlevering/utkjøp av PC

Du har rett til å beholde PC-en etter tre års skolegang dersom du har betalt avdragene i henhold til kontrakten du signerte på Vg1.

Du må henvende deg til Servicedesk IKT innen 19. juni for å installere ny versjon av Windows og Office. Skoleversjonen slutter å fungere etter 90 dager.

Går du yrkesfag og ønsker å beholde PC-en etter Vg2, må du betale tredje rate på 1.071 kroner innen 1. juni. Det kan du gjøre på ved å gå inn på linken under:

elevkontrakter.vfk.no

Hvis du ikke ønsker å kjøpe ut PC-en din etter Vg2, må du levere inn din PC på Servicedesk IKT i 3. etasje innen 19. juni, eller så snart som mulig etter din siste eksamen.

Hvis du ikke leverer inn PC-en innen fristen, blir det regnet som aksept for utkjøp og du vil kreves for 1.071 kroner.

IKT - husk dette før du tar ferie

Husk på at:

  • Du må rengjøre maskinen og fjerne alle klistermerker
  • Servicedesk IKT skal godkjenne at PC-en er i god stand
  • Det ved mindre skader, som for eksempel manglende taster og rester av klistermerker, vil kreves en egenandel på 300 kroner. Egenandelen betales i resepsjonen i 1.etasje

Husk å ta backup av data du ønsker å beholde. Data kan gå tapt ved installering av ny versjon.

Spørsmål?

Alle spørsmål om privatisering eller programvare rettes til Servicedesk IKT på 33 12 33 33.

Spørsmål om overtakelse, utkjøp og innlevering rettes til NN på tlf. XX , mail eller i administrasjonen i 4. etasje.

Innlevering skolebøker

Aller siste frist for innlevering av skolebøker på biblioteket er 19. juni klokka 15.30. Bøker som ikke blir levert innen fristen, må erstattes.

Tømming av skap

Alle elevskap må tømmes innen 23. juni. Dette gjelder selv om du skal fortsette på Færder neste skoleår. Du vil da få tildelt nytt skap ved skolestart høsten 2021.

Skap som ikke er tømt innen fristen, vil bli åpnet og innholdet fjernet. 

 

Rydding av klasserom

For at klasserommene skal bli rengjort skikkelig før skolestart, er det viktig at pulter ryddes og at plakater og klistremerker fjernes fra vinduer og vegger.

 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Se årets DKS-program for Færder videregående skole 2020-21

OD-dagen

OD-OPERASJON DAGSVERK er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Elevene ved Færder vgs har valgt å delta på denne aksjonen år etter år.
Vi jobber for en bedre verden ved å sette global urettferdighet på timeplanen i den norske skolen. Vi sprer kunnskap og engasjement for en mer rettferdig fremtid for alle.
od.no

OD 2020 SKAL STØTTE UNGDOMMER PÅ FLUKT

Årets OD-dag måtte vi desverre avlyse på grunn av Coronasituasjonen. Elevrådet jobber for å få til en internsjonal dag på skolen som et alternativ.

 

Aktivitetsdagen

Kroppsøvingsseksjonen og elevrådet organiserer hvert år en allsidig aktivitetsdag for elevene. 

 

 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 08.07.2021 kl.12.37