Elevråd/SMU

Elevdemokrati

Elevrådet skal sikre at elevenes rettigheter blir ivaretatt. Det skal også være med på å skape sosialt fellesskap og utvikle gode arbeids- og læringsmiljøer.

Elevrådet blir valgt av skolens elever i hver klasse. Når klassenes representanter er valgt samles elevrådet for å velge elevrådsstyre. 

Skolemiljøutvalget (SMU) er et annet fora der elevene er representert. SMU er med på å skape et godt skolemiljø og engasjere elevene til å aktivt bidra for et solemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Udirs veileder for SMU-arbeid.

Elevrådet 2020/2021

 

SMU 2020/2021

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 12.08.2020 kl.13.08