Parkering

Det er flere parkeringsmuligheter for sykkel, moped og bil for elever og besøkende ved Færder videregående skole.

Det er moped- og sykkelparkering to steder:

  • innenfor støyskjermen på skolens eiendom
  • ved TP-lageret mot bedriften Parker Scanrope.

Det er bilparkering flere steder:

  • skolen har parkeringsplass på motsatt side av veien med innkjøring fra Solveien. Her kan alle parkere.
  • det er fem plasser for forflytningshemmede ved TP-lageret
  • det er fire plasser for el-biler og ti plasser for gjester på skolens parkeringsplass ved idrettshallen.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 17.09.2020 kl.09.25