Tilgang for foresatte

VIS legger til rette for kommunikasjon mellom skole og hjem.

Egen tilgang til foresatte er under utvikling.

Visma som leverandør utvikler ny funksjonalitet som gjør at personvernopplysninger ivaretas i henhold til gjeldende lover og regler. Fylkeskommunen avventer derfor tilbud om foresattepålogging i VIS inntil løsningen er på plass. Mer informasjon kommer.

Som foresatt/pårørende for elever under 18 år vil du - når løsningen er på plass - få tilgang til:

  • egne kontaktopplysninger
  • timeplan
  • historikk (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • læreplan

Publisert: 25.08.2021 Oppdatert: 27.09.2021 kl.18.49