Eksamensoppsett


Publisert:

15.05.2019

Oppdatert:

18.08.2020 kl.17.15

Da er skriftlig eksamen trukket for våre elever, og eksamensperioden starter allerede mandag 20.mai.

For en oversikt over hvilken eksamen som er på hvilken dag se HER