Koronasmittet elev på Greveskogen


Publisert:

13.09.2020

Oppdatert:

13.09.2020

Vi har en elev som har testet positivt for Covid19. Ledelsen har hatt et møte søndag ettermiddag, med deltakelse fra beredskapsgruppa. Kommunelegen har gitt oss faglige råd for den beslutningen som er tatt vedrørende håndtering.

Eleven har ikke vært på skolen etter fagdag 4. september, og karantenetiden utløper således i morgen, mandag. Kommunelegens råd er at tiltak kun iverksettes for elevens klasse og faglærere. Klassen det gjelder er satt i karantene tom. mandag kl. 13.00. De vil motta opplæring via Teams. Fra og med tirsdag 15/9 skal de ha ordinær undervisning på skolen.

Alle andre elever og klasser berøres ikke av tiltaket, og har ordinær skoledag også mandag. Kontaktlærer har gjennom helgen hatt jevnlig kontakt med elev og foresatte. Studierektorer har vært i kontakt med berørte faglærere.

Vi er på gult nivå, med de tiltakene som det medfører. På gult nivå har vi forsterket renhold og renholdsleder har et møte med sine mandag morgen for repetisjon av innhold. 

Hovedpunkter ellers er:  Begrenset med plasser i aula, påminnelser om å overholde 1-metersregelen, undervisning i kohorter og bruk av faste plasser i størst mulig grad. Dette gjelder både for elever og ansatte. Videre er det veldig viktig at vi vurderer sykdom og symptomer på en ordentlig måte.

I tillegg er det, uavhengig av sykdomstilfellet hos oss, besluttet at alle eksterne besøk til skoler i VTFK skal kanselleres for å unngå kryssmitte mellom skoler og andre virksomheter. Dette omfatter ikke ordinære oppgaver og støtte som eks. fra PPT, Oppfølgingstjenesten eller andre. 

Foresattemøter for Vg2 gjennomføres på kveldstid mandag og tirsdag etter plan. Kontaktlærere har som oppgave å lage deltakerliste. Antibac og overflatedesinfeksjon er satt ut på alle klasse- og møterom.

Medbestemmelsesmøtet og arbeidsmiljøutvalget kalles inn til orientering mandag morgen. Rektor har kontakt med kommunelegen, beredskapsgruppa, smittesporere og VKT, og får også støtte fra beredskapsgruppa. Det er kommunelegen som er i kontakt med media om smittespredning.

Dersom dere har bekymringer eller behov for å vite mer: Ta kontakt med rektor eller kontaktlærer.