Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september 2021


Publisert:

30.08.2021

Oppdatert:

30.08.2021 kl.08.24

Elever som har fravær av helsegrunner, skal fortsatt slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket gjelder foreløpig ut september 2021.

Elever under 18 år MÅ legge fram bekreftelse fra en foresatt, mens myndige elever kan gi egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon, samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en foresatt eller egenmelding, skal fraværet:

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Elever som må være hjemme på grunn av sykdom, karantene eller er i risikogruppe, har krav på å få opplæring hjemme. Dette gjelder også på grønt nivå.

UDIRs informasjon om koronatiltak i skolen