Elev ved Greveskogen

Det er plass til alle typer ungdommer på Greveskogen. Mangfoldet av elever og utvalget i fagtilbud er viktige kvaliteter ved skolen.