Minoritetsrådgiver


Publisert:

28.07.2020

Oppdatert:

14.08.2020 kl.14.52

De videregående skolene har sin egen minoritetssrådgiver. Hun jobber for at unge mennesker skal kunne bestemme over egne liv.

Jeg heter Linn Eskedal og er IMDis minoritetsrådgiver ved Greveskogen videregående skole. Hun er på skolen én dag i uka, og det står på døra når hun er å treffe her hos oss.

Linn Eskedal

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv.  Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

 

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Min kontaktinformasjon:

Mail: lesk@imdi.no  eller linn.eskedal@vtfk.no    
Telefon: + 47 40217266                                                Facebook: Linn Minoritetsrådgiver

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll