Elevdemokrati

Elevrådsstyret skoleåret 2022-2023
Bilde av elevrådsstyret
Elevrådsstyret 22-23

Elevrådsleder: 

Lina Adham Mohamed Elsayed Elmawardy 2STB 

Nestleder: 

Rania Ebrahim Shahin 3STC

Sekretær: 

Sara Campell Sandvand 3STB

Økonomiansvarlig: 

Leander Thormodsrud Andersen 1IKB

Informasjonsansvarlig: 

Caroline Sobczak Aarø 2STB

Arrangementsansvarlig/Komiteleder: 

Thale Høyte 2STA

Arrangementsansvarlig/Komiteleder: 

Eva Weber 2MDA

Helse- og fadderkomiteleder: 

Victoria Okkelmo Vestrup 3MDA

Rettighets- og pliktkomiteleder: 

Nikolai Øien-Sramek 2MDA

Yrkesfagsrepresentant: 

Adrian Lindberg 1SSB

Førsteklasserepresentant: 

Adrian Lorentzen 1MDA

Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes interesser. Elevrådet består av representanter fra skolens klasser. Det er hver enktelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Dette gjøres på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig, og på årsmøtet ved inngangen til hvert kalenderår.

Greveskogen videregående har et aktivt og sterkt elevråd som jobber for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet jobber for at skolen skal gi et best mulig utdanningstilbud i et godt psykososialt og fysisk miljø. Elevrådslederen har en markant rolle på skolen, og det er stor interesse for å bli valgt inn i elevrådsstyret. Elevrådet gjennomfører hvert år ulike aktiviteter for å skape et godt skolemiljø, for eksempel grøtfest og Hei-uka.

Antallet representanter i elevrådet varierer fra år til år, avhengig av antall klasser på skolen. Det er én tillitsvalgt og én vara for hver klasse. Normalt sett er det mellom 80-90 medlemmer i elevrådet.

Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvaglet er er et samarbeidsråd der skoleeier, skolens ledelse og elevrådsstyret samarbeider om å skape en bedre skolehverdag for våre elever.

Skolemiljøutvalget 22-23 og referater

Leder:
Lina Adham Mohamed Elsayed Elmawardy
Nestleder:
Rania Ebrahim Shahin
Sekretær:
Sara Campbell Sandvand
Skoleeier:
Anita Egeland Larsen
Rektor:
Bård Rune Romsøe Landa
Elevkoordinator:
Hilde Wold 
Helsesykepleier:
Katrine Viken Foyn/Kristin Wolles Stensholt
+ resten av elevrådsstyret 

Referat SMU-SU 19.09.22

Referat SMU-SU 19.10.22

Referat SMU-SU 21.11.22

Referat SMU-SU 09.01.23


Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 10.03.2023 kl.10.30