Elevråd

Håvard Røgeberg Magelssen er elevrådsleder på Greveskogen vgs.
Håvard overtok for Helene tidligere i år.

Elevrådsstyret på Greveskogen består av 9 medlemmer.

Leder: Håvard Røgeberg Magelssen 3STF

Nestleder: Stine Marie Laub Varpe 2MDA

Sekretær: Marte Lele Bjørkedal 2STC

Økonomiansvarlig: Adrian Ditmansen 1SSB

Informasjonsansvarlig: Kristian Hafell 2STA

Arrangementsansvarlig: Viktor Waal Solberg 2MDA

Styremedlem: Lasse Ålgårdstad 1SSC

Fadderansvarlig Andromeda Fahre 3MDA

Aksjonsleder: Emilie Kittilsen 2STB

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes interesser. Elevrådet består av representanter fra skolens klasser. Det er hver enktelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Dette gjøres på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig, og på årsmøtet ved inngangen til hvert kalenderår.

Greveskogen videregående har et aktivt og sterkt elevråd som jobber for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet jobber for at skolen skal gi et best mulig utdanningstilbud i et godt psykososialt og fysisk miljø. Elevrådslederen har en markant rolle på skolen, og det er stor interesse for å bli valgt inn i elevrådsstyret. Elevrådet gjennomfører hvert år ulike aktiviteter for å skape et godt skolemiljø, for eksempel grøtfest og Hei-uka.

Antallet representanter i elevrådet varierer fra år til år, avhengig av antall klasser på skolen. Det er én tillitsvalgt og én vara for hver klasse. Normalt sett er det mellom 80-90 medlemmer i elevrådet.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 16.07.2020 kl.19.40