Elevdemokrati

Jarle Backer Mørch Henriksen fra 3MDA er ny elevrådsleder på Greveskogen vgs.

Elevrådsstyret på Greveskogen består av:

 
Stilling Navn Klasse
Elevrådsleder Jarle Backer Mørch Henriksen 3MDA
Nestleder Oda Hovda Angelsen 3MDA
Informasjonsansvarlig Kristian Alexander Hafell 3STA
Økonomiansvarlig Juni Natalie Hidle Frizell 3STA
Sekretær Marte Lele Bjørkedal 3STC
Aksjonsansvarlig Alexandra Hafsås 2ITA
Arrangementansvarlig Oda Hovda Angelsen 3MDA
YF representant Tia Kristine Hvarnes 2SRA
AHT representant Kommer snart  
Førsteklasserepresentant Ivan A. Doskey 1MDA
Fadderansvarlig Izzeddin Hussein Hussein Daoud 2STC
Styremedlem Rania Ebrahim Shahin 2STC

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes interesser. Elevrådet består av representanter fra skolens klasser. Det er hver enktelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Dette gjøres på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig, og på årsmøtet ved inngangen til hvert kalenderår.

Greveskogen videregående har et aktivt og sterkt elevråd som jobber for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet jobber for at skolen skal gi et best mulig utdanningstilbud i et godt psykososialt og fysisk miljø. Elevrådslederen har en markant rolle på skolen, og det er stor interesse for å bli valgt inn i elevrådsstyret. Elevrådet gjennomfører hvert år ulike aktiviteter for å skape et godt skolemiljø, for eksempel grøtfest og Hei-uka.

Antallet representanter i elevrådet varierer fra år til år, avhengig av antall klasser på skolen. Det er én tillitsvalgt og én vara for hver klasse. Normalt sett er det mellom 80-90 medlemmer i elevrådet.

Skolemiljøutvalget (SMU) er er et samarbeidsråd der skoleeier, skolens ledelse og elevrådsstyret samarbeider om å skape en bedre skolehverdag for våre elever.

Skolemiljøutvalget på Greveskogen vgs består av:

Skolemiljøutvalget/SMU 

 

Leder 

Jarle Backer Mørk Henriksen 

Nestleder 

Oda Hovda Angelsen 

Sekretær 

Marte Lele Bjørkedal 

Skoleeier 

Anita Egeland Larsen 

Rektor 

Cecilie L Bjørnøy 

Elevkoordinator 

Hilde Wold  

+ resten av elevrådsstyret 

 

 

Referater fra SMU dette skoleåret:

Greveskogen SMU 20.09.21

Greveskogen SMU 18.10.21

Greveskogen SMU 17.11.21

Greveskogen SMU 17.01.22

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 24.01.2022 kl.10.08