Elevdemokrati

Lina Adham Mohamed Elsayed Elmawardy i 1STB er ny elevrådsleder på Greveskogen vgs.

Elevrådsstyret på Greveskogen består av:

 
Stilling Navn Klasse
Elevrådsleder Lina Adham Mohamed Elsayed Elmaward 1STB
Nestleder Rania E. Shahin 2STC
Informasjonsansvarlig Caroline Sobczak Aarø 1STB
Økonomiansvarlig Teodor Velle 1STD
Sekretær Sara Campbell Sandvand 2STB
Aksjonsansvarlig Eva Weber 1MDA
Arrangementansvarlig Thale Høyte 1STA
YF representant Tia Kristine Hvarnes 2SRA
AHT representant    
Førsteklasserepresentant Ivan Doskey 1MDA
Samhold- og helsekomitéleder Izzeddin Hussein Hussein Daoud 2STC
Rettighets- og pliktkomitéleder Jacob Bruserød 2STB

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes interesser. Elevrådet består av representanter fra skolens klasser. Det er hver enktelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Dette gjøres på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig, og på årsmøtet ved inngangen til hvert kalenderår.

Greveskogen videregående har et aktivt og sterkt elevråd som jobber for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet jobber for at skolen skal gi et best mulig utdanningstilbud i et godt psykososialt og fysisk miljø. Elevrådslederen har en markant rolle på skolen, og det er stor interesse for å bli valgt inn i elevrådsstyret. Elevrådet gjennomfører hvert år ulike aktiviteter for å skape et godt skolemiljø, for eksempel grøtfest og Hei-uka.

Antallet representanter i elevrådet varierer fra år til år, avhengig av antall klasser på skolen. Det er én tillitsvalgt og én vara for hver klasse. Normalt sett er det mellom 80-90 medlemmer i elevrådet.

Skolemiljøutvalget (SMU) er er et samarbeidsråd der skoleeier, skolens ledelse og elevrådsstyret samarbeider om å skape en bedre skolehverdag for våre elever.

Skolemiljøutvalget på Greveskogen vgs består av:

Skolemiljøutvalget/SMU 

 

Leder 

Lina A.M.E. Elmawardy

Nestleder 

Rania Ebrahim Shahin

Sekretær 

Sara Campbell Sandvand

Skoleeier 

Anita Egeland Larsen 

Rektor 

Cecilie L Bjørnøy 

Elevkoordinator 

Hilde Wold  

+ resten av elevrådsstyret 

 

 

Referater fra SMU dette skoleåret:

Greveskogen SMU 20.09.21

Greveskogen SMU 18.10.21

Greveskogen SMU 17.11.21

Greveskogen SMU 17.01.22

Greveskogen SMU 17.03.22

Greveskogen SMU 26.04.22

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 28.04.2022 kl.09.59