For foresatte


Publisert:

23.06.2020

Oppdatert:

21.07.2021 kl.14.33

Her finner du nyttig informasjon for deg som er foresatt til ungdommer hos oss. Det er både informasjon som er presentert på for eksempel foresatte- og informasjonsmøter, og annen viktig kontinuerlig informasjon.

Foresattemøter

Skolen inviterer de foresatte til foreldre- og informasjonsmøter flere ganger i året. Datoer som gjelder for skoleåret 2021-22:

Vg1, Vg2 og AHT 31.august

Beskjed ved fravær

Elever som er borte grunnet sykdom må gi beskjed til sine faglærere på chat i Teams før dagens første undervisningsøkt. Dette fordi faglærerne skal få en oversikt over tilstedeværelse samt mulighet til å endre opplegget sitt dersom svært mange elever ikke er tilstede.

Egenmelding/melding fra foresatte skal fortsatt leveres kontaktlærer. Elever over 18 år må selv gi egenmelding til kontaktlærere. Denne egenmeldingen må leveres så raskt som mulig, slik at kontaktlærer kan registrere riktig fravær i Visma InSchool.

Digitale skjema

Alle skjema som brukes for elevene er nå digitale. Under fanen Opplæring og folkehelse finnes en oversikt over disse skjemaene som skal brukes for å søke på ulike tilbud og tilrettelegginger.

For å bruke digitale skjema trenger du en elektronisk ID som for eksempel MinID eller Bank ID på mobil.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Deretter kan du logge deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Ordensreglement

Vestfold og Telemark fylkeskommunes ordenreglement for videregående skole

Rutine for fraværsføring

Fraværshåndtering i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viktig info fra Lånekassen

Har du barn under 18 år på videregående? Opprett digital postkasse.

Opprett en digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen

Foreldre må signere avtalen om stipend til elever under 18 år. Nå kan du få svarbrevet elektronisk og signere for eleven digitalt. Det går raskere hvis du oppretter en digital postkasse (e-Boks eller Digipost). Alt du trenger er BankID, i tillegg til å velge en digital postkasse på www.norge.no.

Elever søker om støtte etter de har de har fått tilbud om en skoleplass, i begynnelsen av juli.