Skolens ledelse

Greveskogen vgs sin ledergruppe består av rektor, stabsleder, fem studierektorer, én avdelingsleder og studiekoordinator.

Rektor og ledergruppe

Cecilie Langklep Bjørnøy

Rektor

cecilie.bjornoy@vtfk.no

452 22383

Anne Cathrine Bernhardsen

Studierektor Yrkesfag

anne.cathrine.bernhardsen@vtfk.no

452 04 555

Gro Volmert Lorck

Studierektor språk- og samfunnsfag

gro.volmert.lorck@vtfk.no

986 97046

Bård Rune R. Landa

Stabsleder

bard.rune.landa@vtfk.no

906 01108

Inger Therese Fjeld

Studierektor real- og økonomifag

inger.therese.fjeld@vtfk.no

917 32097

Marit Haugen

Studierektor Arbeids- og hverdagsliv

marit.haugen@vtfk.no

994 23367

Olav Brathagen

Studierektor musikk, dans og drama

olav.brathagen@vtfk.no

913 68937

Sabine Hammari Skarstad

Studiekoordinator

sabine.skarstad@vtfk.no

901 83610

Hilde Wold

Avdelingsleder kroppsøving og elevkoordinator

hilde.wold@vtfk.no

476 64 841