Skolens ledelse

Greveskogen vgs sin ledergruppe består av rektor og sju avdelingsledere.

Rektor og ledergruppe

Bilde av Bård Rune Romsøe Landa
Bård Rune Romsøe Landa

Rektor

bard.rune.landa@vtfk.no

906 01 108

Bilde av Anne Cathrine Bernhardsen
Anne Cathrine Bernhardsen

Avdelingsleder undervisning yrkesfag

anne.cathrine.bernhardsen@vtfk.no

452 04 555

Bilde av Gro Volmert Lorck
Gro Volmert Lorck

Avdelingsleder undervisning språk og samfunnsfag

gro.volmert.lorck@vtfk.no

986 97 046

Bilde av Inger Therese Fjeld
Inger Therese Fjeld

Avdelingsleder undervisning real- og økonomifag

inger.therese.fjeld@vtfk.no

917 32 097

Bilde av Synne Vintervold Asmyhr
Synne Vintervold Asmyhr

Avdelingsleder undervisning arbeids- og hverdagsliv

synne.vintervold.asmyhr@vtfk.no

402 22 741

Bilde av Olav Brathagen
Olav Brathagen

Avdelingsleder undervisning musikk, dans og drama

olav.brathagen@vtfk.no

913 68 937

Bilde av Hilde Wold
Hilde Wold

Avdelingsleder kroppsøving og elevkoordinator

hilde.wold@vtfk.no

476 64 841