Parkering

Parkeringsbestemmelser for Greveskogen videregående skole.

Avgiftsbelagte plasser

Mandag – fredag  kl. 08.00 – 16.00

Parkeringsbillett kjøpes på P-automater på skolens P-plass.  Det finnes to automater på området. Billett kan kjøpes kun med kort. Følgende takster gjelder:

  • Takst kr 20 pr. dag
  • Takst kr 10 etter kl 12.00
  • Takst pr. uke kr 100
  • Takst pr. måned kr 340

Du kan kjøpe månedskort eller ukekort i automaten ved å betale inn det angitte beløp og trykke for billett.

Ordningen administreres av Micasa AS. Parkering utenfor oppmerkede plasser vil bli ilagt kontrollavgift (bot) som for tiden er på kr. 600,-.

Har du fått bot?

Hvis du har fått bot og ønsker å klage har du tre uker på deg. Les om hvordan du går fram, og send en elektronisk klage via Micasas nettsider.

El-biler

El-biler kan parkere gratis ved alle skolens parkeringsplasser. Det er 10 ladestasjoner for El-biler. Siden det er få ladestasjoner bør El-biler kun parkere ved ladestasjonene ved behov for lading.

HC-parkering

Det er gratis parkering på anviste plasser for bevegelseshemmede mot synlig HC-bevis fra kommunen.

Sykkel og moped parkeres på anviste plasser.

Under Covid-19 har det vært egne parkeringsbestemmelser, og de gjelder fortsatt. Det betyr gratis parkering for alle per nå.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 21.07.2021 kl.14.31