Parkering

Parkeringsbestemmelser for Greveskogen videregående skole.

Avgiftsbelagte plasser

Prisen er kr. 20 per hel dag, kr.10 dersom man ankommer etter kl. 11.30.

Det er ikke avgiftsparkering for elbiler, men det er ladeplikt når man benytter p-plass ved ladestasjon. Det er fortsatt gratis å lade. Dette kan endres når ny parkeringsstretegi for fylket er klar.

Man kan betale med kort, med app eller kontanter. Det vil fortsatt være rabatt ordning med kr 340,- for 4 uker.

Selskapet Aimopark er ny operatør, og det er de som drifter parkering, vedlikeholder automater, skilter iht. forskrift, krever inn avgift og gebyrer. Les skilter og følge anvisninger, så vil det gå dere godt.

Spørsmål om bøter, parkeringsreglement etc kan rettes direkte til selskapet som er ansvarlig https://www.aimopark.no/nb-no/.

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 25.08.2022 kl.14.49