Skoledagen vår

Skoledagen på Greveskogen er bygget opp med fire daglige økter. I tillegg har vi fagdager på fredagene.

Skoledagen starter kl. 08.00 og slutter kl. 15.00.

1.økt: Kl. 08.00-09.30

2.økt: Kl. 09.40-11.10

3.økt: Kl. 11.50-13.20

4.økt: Kl. 13.30-15.00

Det er midttime hver dag mellom kl. 11.10- 11.50, da er det ikke undervisning.

Fagdagene tar utgangspunkt i faget på timeplanen din i en bestemt time, feks fagdag 4.time. Da er det faget du har i 4.time på fredager du har fagdag i. Dette gjelder alle elever uansett klasse og trinn.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 16.07.2020 kl.19.45