Arbeids- og hverdagslivstrening

På Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) får elever med omfattende lærevansker spesialundervisning av spesialpedagoger og miljøarbeidere.

Opplæringen tar utgangspunkt i hver enkelts elev forutsetninger, interesser og behov.

Hverdagslivstrening

Elever med mål om å mestre livet i et dagsenter eller bofellesskap, får hverdagslivstrening. De får opplæring i personlig hygiene, matlaging, kosthold, innkjøp, å ta bussen og andre praktiske gjøremål. De øver også opp kommunikasjonsferdigheter og får sosial og motorisk trening. Skolen har sansestimuleringsrom for disse elevene.

Arbeidslivstrening

Elever med mål om tilrettelagt arbeid, får arbeidslivstrening. Vi har blant annet egen elevbedrift, Grevemakeriet, der elevene produserer varer som de selger på skolen og i byen. Elevene er også i perioder utplassert i bedrifter.  Arbeidslivselevene har opplæringsplaner som i stor grad henter mål fra de ordinære læreplanene.

AHT-elevene samarbeider med de andre avdelingene på skolen om felles prosjekter, og de deltar på skolens fellesarrangementer.

VaffelsalgEplemostproduksjonEplemostproduksjon

Opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang. All opplæring sikter mot at elevene etter sine forutsetninger skal mestre egen bo-, samfunns- og arbeidssituasjon.

Søknad og veiledning

Søknad gjøres på eget skjema. Vi anbefaler elev og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen.

Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller leder for AHT Greveskogen, Marit Haugen, for veiledning med tanke på valg av programområder.

 

Publisert: 15.12.2017 Oppdatert: 21.07.2021 kl.11.01