Kombiløpet

Kombiløpet er et skoletilbud til ungdommer mellom 16-20 år, som har kort botid i Norge.
Elever i fysisk aktivitet

Tilbudet er for deg som:

  • ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole.
  • har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring
  • har vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer norskopplæring og fagopplæring før oppstart på Vg1.

Det er mulig å søke plass i tilbudet gjennom hele året. Nye elever kan starte etter hvert som de kommer, så lenge det er plass i klassen.

Målet med dette tilbudet er at du skal lære mye norsk, slik at du i videregående opplæring skal kunne forstå innholdet i undervisningen.

I tillegg til norsk får du undervisning i matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving og yrkesfaglig fordypning.

Vi har spennende samarbeidsprosjekter med utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama, og Restaurant og matfag. Etter jul kan elevene få språktrening i bedrift, dersom det er ønskelig.

Alle elever kartlegges i fagene norsk, engelsk og matematikk på Greveskogen. Resultatene fra kartleggingen gir deg og faglærer viktig informasjon om ditt nivå, og din faglige utvikling i fagene.

Dersom du har vitnemål fra hjemlandet, kan du hospitere i enkeltfag på Vg1 og å få standpunktkarakter i faget. På den måten får du færre fag og jobbe med det neste skoleåret i ordinær videregående.

Lærerne på dete tilbudet jobber for at du skal oppleve et trygt og godt klassemiljø, som fremmer trivsel og læring.

Velkommen til å søke!

Elever har kroppsøving

Publisert: 15.12.2017 Oppdatert: 06.05.2022 kl.13.36