Hjalmar videregående skole

I fokus

Konferansetimer 2. og 9. november

Konferansetimene gjennomføres som planlagt med gjeldende smittevernhensyn. Dersom foresatte ønsker digitalt møte og ikke fysisk møte, er det mulig. Ta da kontakt med kontaktlærer. Velkommen til konferansetimer!

Kalender

17/08 Skolestart
05/10 Høstferie uke 41
18/12 Siste skoledag før jul
04/01 Første skoledag etter nyttår
22/02 Vinterferie uke 8