Helsetjenester

Skolehelsetjenesten i videregående skole er et lavterskeltilbud med "åpen dør" og faste trefftider på kontorene. Tjenesten er gratis og du får ikke fravær når du er hos oss. Vi er her for å bidra til at du som elev har det bra og gjennomfører skolen på best mulig måte.

Ta kontakt med helsesykepleier dersom du:

  • Trenger noen å prate med.
  • Har spørsmål om eller tanker rundt livssituasjonen din, - i forhold til skole, venner, kjæreste og familie.
  • Har spørsmål om eller tanker rundt rus, - enten i forhold til deg selv eller  eller andre.
  • Har spørsmål om kropp, sex og samliv.
  • Ønsker prevensjonsveiledning, inkludert gratis kondomer, testing for kjønnssykdommer og resept på prevensjon.
  • Har bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det.

Foresatte må gjerne ta kontakt ved behov.

SKOLEHELSETJENESTEN HAR TAUSHETSPLIKT.

Når er helsesykepleier på skolen?

Helsesykepleier ved skolen er Eva Lill N. Tolo.

Kontortid 2020/2021:

Mandag klokka 09.00 - 14.00

Tirsdag klokka 09.00 - 14.00

Onsdag klokka 09.00 -14.00 

 

Torsdag er hun på Helsestasjon for ungdom i Skien. Dersom hun ikke er tilstede, kan du sende henne en sms på mobil til 47753121.

 

Helsestasjon for ungdom


Kverndalsgaten 10, Skien sentrum
Telefon: 35581502
Facebook

Team TPO

I Team TPO møtes sosialrådgivere, avdelingsledere, PPT og skolehelsetjenesten for å drøfte ulike utfordringer for enkeltelever eller læringsmiljø. Ved behov innkalles elever, foresatte, kontaktlærer eller andre for å belyse saken og finne gode løsninger.

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 31.08.2020